Naše služby

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • Vyhotovení účetních přehledů dle potřeb a požadavků klienta
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnná hlášení 
 • U daně ze závislé činnosti - daň vybíraná srážkou 
 • Daňové a účetní poradenství
 • Majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • Elektronická komunikace při vystavování dokladů a faktur
 • Předávání a přebírání dokladů v sídle Vaší firmy
 • Kontrola účetních dokladů
 • Účtování v rámci EU i mimo EU

ROZVAHY A VÝKAZY

 • Vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • Měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • Zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • Účetní závěrky
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Příprava podkladů pro kontroly ZP, OSSZ, FÚ
 • Příprava podkladů pro daňová přiznání

MZDY

 • Mzdová a personální agenda
 • Kompletní zpracování mezd
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • Výplatní pásky
 • Příprava příkazu k úhradě dle požadavků
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • Roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • Evidenční listy
 • Mzdové listy

DANĚ

 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň ze závislé činnost
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty - DPH
 • Vyřízení veškerých registrací ( přihlášení firmy, FÚ, SP a ZP) 
 • Zastupování klienta při jednání a kontrolách na úřadech
 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • Zpětná rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • Instalace software 
 • Údržba počítačů a serverů
 • Zálohování a archivace dat
 • Webhosting a mailhosting na vlastních serverech
 • Cloud pro jednotlivce i společnosti
   

Říkají o nás

Paní Špičková - hlavní účetní společnosti UCETNI.NET je svědomitá, poctivá a chtělo by se říci "precizní stará škola" ovšem s perfektní znalostí všech moderních postupů, využívající nejnovějšího softwarového vybavení. Je i garantem se způsobilostí vykonávat účetní činnost pro živnostníky až po středně velké společnosti a organizace.
Michal Doležal, jednatel KD holding, s.r.o.